OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAWODOWY START W GOLUBIU – DOBRZYNIU

W dniach 11 – 13 września 2018 roku na terenie Golubia - Dobrzynia realizowany był program Akcji Lato OHP „ZAWODOWY START – czyli co dalej po ukończeniu szkoły”. Celem programu było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat rynku pracy oraz nabycie podstawowych umiejętności z nim związanych.

Pierwszego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym podczas, których poznała metody poszukiwania pracy, z naciskiem na te najbardziej efektywne. Doradca  omówiła także zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe w powiecie golubsko – dobrzyńskim, co stanowiło wstęp do dyskusji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Środowe zajęcia rozpoczęła analiza zasobów każdego z uczestników, co jest zawsze pierwszym krokiem w przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież została zapoznana z zasadami właściwego zachowania na spotkaniu z pracodawcą oraz z pomocą doradcy zawodowego odpowiedziała na tzw. „trudne pytania”. Zajęcia doradcze podsumował trening komunikatywności podczas,  którego uczestnicy wykonali serię ćwiczeń, w tym test na styl komunikowania się. Drugi dzień programu zakończyło spotkanie z asystentem EURES KP WK OHP podczas, którego omówione zostały możliwości podjęcia pracy zagranicą, sieć EURES oraz wsparcie jakie oferują w tym zakresie jednostki OHP.

Ostatni dzień programu rozpoczęły zajęcia pn. „Bezpieczna praca”, które poprowadziła specjalista ds. programów z CEiPM w Toruniu. Następnie, o zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz dotacjach na ten cel, opowiedziała przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”. Ostatnim punktem dnia było spotkanie z przedstawicielkami PUP w Golubiu – Dobrzyniu, które przedstawiły młodzieży instrumenty rynku pracy skierowane do młodych osób.

Program spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez uczestników oraz zacieśnił współpracę z innymi jednostkami rynku pracy.

ZS 1 Doradca zawodowy omawia sytuację na lokalnym rynku pracy.
ZS 2 Bezpieczna praca – prelekcja o bhp.
ZS 3 Spotkanie z przedstawicielką Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”
ZS 4 Instrumenty rynku pracy omawiają pracownice  PUP w Golubiu - Dobrzyniu.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007