Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ADAPTACJA UCZESTNIKÓW WŁOCŁAWSKIEGO HUFCA

W dniu 16 września 2016 roku uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy wzięli udział w integracyjnej imprezie rekreacyjno- sportowej w Nadleśnictwie Włocławek.

Celem wyjazdu była adaptacja uczestników nowo przyjętych uczestników hufca,  realizujących kształcenie ogólne w Zespole Szkół  WSO „Cogito” oraz  Zespole Szkół Budowlanych. Młodzież miała okazję do integracji, nawiązania nowych przyjaźni, zacieśnienia więzi interpersonalnych oraz zapoznania z różnymi formami spędzania wolnego czasu. Uczestnicy wzięli udział w lekcji edukacyjnej zorganizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Włocławek. Kolejnym punktem spotkania był marsz na orientację na terenach leśnych Nadleśnictwa, podczas którego zadaniem młodzieży było dotarcie do wyznaczonego celu. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością czytania map, rozpoznawania kierunków świata oraz topografii leśnej. Po dotarciu do celu młodzież musiała rozwiązać krzyżówkę edukacyjną, a uczestnicy którzy najszybciej poradzili sobie z zadaniami otrzymali nagrody rzeczowe. Zwieńczeniem trudu podczas marszu były chwile spędzone  podczas pieczenia kiełbasek przy ognisku. Praca w zespołach podczas dnia pełnego atrakcji, wyzwań i emocji oraz wspólny posiłek  sprzyjały przełamaniu  barier w kontaktach oraz integracji uczestników włocławskiego hufca. Uczestnicy nagrodzeni zostali drobnymi upominkami, zaś pozyskany zastrzyk pozytywnej energii będzie niezbędny  przy ciężkiej pracy w nowym roku szkolnym.

AD4 Uczestnicy nagrodzeni  w krzyżówce edukacyjnej.
AD1 Rozdanie map.
AD2 Analizowanie mapy z Panią Magdaleną Kokosza specjalistą służby Leśnej.
AD3 Pierwsi u celu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007