OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA OHP W BRODNICY

Pracownicy brodnickich jednostek Ochotniczych Hufców Pracy we wrześniu promują na terenie powiatu brodnickiego projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”, który realizowany będzie w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Promocja projektu odbywała się podczas spotkań informacyjnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Miasta Brodnica oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufiec Brodnica. Doradca zawodowy Grażyna Moszczyńska informowała o zasadach rekrutacji, planowanych formach wsparcia oraz korzyściach wynikających z udziału w projekcie. Pośrednik pracy Joanna Traczykowska informowała natomiast o możliwości podejmowania pracy za pośrednictwem PPP.

OD2 Doradca zawodowy MCK przedstawia zakres wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.
OD1  
OD3  

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007