Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W BYDGOSZCZY

22 września 2016 roku w ramach Europejskiego Dnia Języków w bydgoskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyło się spotkanie mające na celu uświadomienie znaczenia wielojęzyczności w Europie, pielęgnowanie i rozszerzenie bogactwa różnorodności językowej oraz propagowanie uczenia się języków obcych przez całe życie.

Informacje o ofercie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy oraz okolicznościach spotkania z uczniami Zespołu Szkół Chemicznych z klasy o profilu „obsługa turystyczna” przedstawiała pośrednik pracy Anetta Kokoszewska. Na podstawie przykładów oraz propozycji zagranicznych i lokalnych ofert pracy podkreśliła znaczenie uczenia się języków obcych. Przedstawione zostały portale internetowe: EURES, Drop’pin@ EURES, Europejski Portal Mobilności Zawodowej, a także ECAM jako bezpieczne narzędzia do poszukiwania pracy, pozyskiwania informacji edukacyjnej i komunikacji wielokulturowej.

Prelekcję w języku angielskim „How do I learn English” poprowadziła pani Marta Korsak - nauczyciel, trener, szkoleniowiec. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji na temat metod uczenia się języków obcych. Wykładowca podkreślił, że każdy posiada inne możliwości poznawania innych struktur językowych i powinien wybrać najlepszą dla siebie metodę. Zwróciła uwagę, że nieśmiałość i zbyt późny wiek na naukę nie są wyznacznikami tego, aby rezygnować z przyjemności podróżowania i komunikowania, a także podejmowania pracy za granicą.

edj1 Pośrednik pracy Anetta Kokoszewska zaprezentowała narzędzia do bezpiecznego poszukiwania oferty edukacyjo-zawodowej na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru  Gospodarczego.
edj2 Marta Korsak omówiła metody uczenia się języków obcych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007