Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DOBRE CV KLUCZEM DO SUKCESU

Kontynuując współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie w dniu 31 sierpnia 2016 roku, doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu przeprowadzili warsztaty z młodzieżą poszukującą pracy. Omówiony został temat poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Pierwszym elementem spotkania było ustalenie definicji pracy jako świadomej działalności człowieka nastawionej na realizacje jego potrzeb. Następnie  przeanalizowano profil idealnego poszukującego pracy, ze szczególnym uwzględnieniem takich cech jak aktywność, asertywność, cierpliwość czy dobra organizacja pracy. Każdy z uczestników zgodził się z tezą, że na rynku pracy należy się również odpowiednio zareklamować prezentując dobrze przygotowane Curriculum Vitae.

Doradcy zawodowi – Anna Rząca i Monika Kosiorowska omówiły zasady sporządzania CV  oraz listu motywacyjnego, podkreślając konieczność dostosowywania dokumentów aplikacyjnych do stanowiska, na które aplikujemy. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z rodzajami CV oraz listów motywacyjnych, ze wskazaniem na podstawowe różnice w treści i zastosowaniu. Omówiono również metody poszukiwania pracy, z uwzględnieniem tych najefektywniejszych, jak osobiste wizyty u pracodawców oraz korzystanie z sieci kontaktów.

Każdy z uczestników zakończył zajęcia z profesjonalnie przygotowanymi dokumentami aplikacyjnymi oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi aktywnego poszukiwania pracy.

 

CV1 Doradca zawodowy omawia zasady aktywnego poszukiwania pracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007