Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DROGOWSKAZY DO NAUKI I PRACY

9 września 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu wraz z Hufcem Pracy zorganizowało Targi Edukacji i Pracy pn. „Drogowskazy do nauki i pracy”.

Inicjatywa została podjęta z myślą o młodzieży uczącej się, a także absolwentach poszukujących zatrudnienia do 25 roku życia. Młode osoby miały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oferowanymi przez lokalnych przedsiębiorców oraz propozycjami inowrocławskich instytucji szkoleniowych i placówek edukacyjnych. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Pszczółka”.

Targi zostały oficjalne otwarte przez Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy panią Ewę Chojnicką oraz Komendanta Hufca Pracy w Inowrocławiu panią Ilonę Gołębiewską. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Inowrocławskiego pan Tadeusz Majewski, Sekretarz Powiatu pani Aleksandra Szubarga-Dworek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pani Danuta Kwiatkowska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu pani Edyta Fydrych. Wojewódzka Komendę OHP w Toruniu reprezentował Wojewódzki Komendant OHP  Małgorzata Taranowicz.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, co udowodniła bardzo wysoka frekwencja wśród odwiedzających, jak również liczba wystawców – ponad 20. W grupie instytucji świadczących usługi na rzecz ludzi młodych stoiska prezentowały terenowe jednostki OHP oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy. Promowano m.in. aktualne projekty pn. „Akcja Aktywizacja-YEI” oraz „Obudź swój potencjał-YEI” realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dofinansowane z Funduszy Europejskich.

 

targi7 Stanowisko jednostek OHP.
targi2 Przemówienie Starosty Powiatu Inowrocławskiego pana Tadeusz Majewskiego.
targi4 Prezentacja wystawców.
targi6 Młodzież zapoznawała się z ofertą.
targi8 Konkursy organizowane przez wystawców.
targi3 Pamiątkowe zdjęcie - od lewej przedstawiciel Starosty Powiatowego Pani Anna Włóczyńska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu Pani Edyta Fydrych, Sekretarz Powiatu Inowrocławskiego pani Aleksandra Szubarga-Dworek, Starosta Powiatu Inowrocławskiego pan Tadeusz Majewski, Wojewódzki KOmendanta OHP Małgorzata Taranowicz, Komendant Hufca Pracy Ilona Gołębiewska, Dyrektor CEiPM Ewa Chojnicka, doradca zawodowy MCiZ Bydgoszcz Dagmara Owsianik.
targi1 Uczesrnicy Targów podczas uroczystego rozpoczęcia targów.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007