Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DRZWI OTWARTE PPP W NOWEM

14 września 2016 roku pośrednik pracy PPP w Nowem nad Wisłą przeprowadził z młodzieżą i pracodawcami spotkania o charakterze promocyjno-informacyjnym.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Nowem zaproponował młodym ludziom konsultacje w zakresie rynku pracy. Podczas indywidualnych rozmów z pośrednikiem pracy można było dokonać rejestracji lub aktualizacji „Ankiety poszukującego pracy”, sporządzić dokumenty aplikacyjne niezbędne w staraniach o zatrudnienie. Konsultacje o charakterze promocyjno-informacyjnym zachęcały młodzież do podjęcia współpracy, korzystania z możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego za pośrednictwem PPP Nowe. Spotkania były także okazją do rozmów o zainteresowaniach, dalszych planach edukacyjnych lub zawodowych młodych ludzi. Równocześnie stanowiły możliwość przekazania informacji o ofertach edukacyjno-szkoleniowych, realizowanych przez kujawsko-pomorskie jednostki OHP.

Pośrednik pracy zapraszał również do odwiedzania i korzystania z zasobów internetowych odnoszących się do rynku pracy: strony umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia za pośrednictwem jednostek OHP (www.mbp.ohp.pl), sieci EURES (www.eures.praca.gov.pl) i portalu internetowego Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (www.ecam.ohp.pl).

Pośrednik pracy PPP Nowe zachęcał także zebranych do udziału w projektach OHP współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przedstawiając atuty zdobywania uprawnień, mobilności czy doświadczeń zawodowych. A przy okazji zarobienia swoich pierwszych, większych pieniędzy.

W trakcie wydarzenia lokalni pracodawcy uzyskali szczegółową informację o zasadach refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

Dzień Otwarty zachęcił młodzież do aktywności edukacyjno-zawodowej i podejmowania nowych wyzwań.

nowe Uczestniczki spotkania podczas przeglądania portalu internetowego Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007