OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GOTOWI NA KROK W NIEZNANE

3 października 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowało spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na temat „Bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę”.

Spotkanie przeprowadzili: Amanda Witulska -przedstawiciel Europe Direct oraz Dawid Nowak- doradca Eures przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Doradca Eures podczas spotkania, które odbyło się w ramach projektu „Eures go further” zapoznał uczestników z europejską siecią Eures, usługi jakie Eures prowadzi dla poszukujących pracy, programy wspierające mobilność młodzieży. Szczegółowo omówił zagadnienia związane z wyjazdem do pracy za granicę, procedury ubiegania się o pracę w różnych krajach. Następnie pani Amanda Witulska przedstawiła działalność Europe Direct. Jest to punkt pierwszego kontaktu obywateli z Unią Europejską. Ich misją jest dostarczenie lokalnej społeczności szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej oraz podnoszenie świadomości nt. działań UE oraz ich wpływu na życie codzienne obywateli. Poprzez swoje działania starają się przybliżyć Unię Europejską obywatelom. Na zakończenie odbyło się spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Sherpa, którzy przedstawili uczestnikom aktualne oferty pracy za granicą wraz z szczegółowym omówieniem warunków zatrudnienia i zakwaterowania.

Podczas spotkania pośrednik pracy MCK przybliżyła uczestnikom działalność Ochotniczych Hufców Pracy, zachęcając do udziału w projekcie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

GOT1 Pośrednik pracy podczas prezentacji działalności OHP.
GOT2 Przedstawicielka Europe Direct.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007