OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE  DORADZTWO ZAWODOWE

W jednostkach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP trwają grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 18 – 24 lat, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, a ich status społeczny, jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy. Uczestnicy zajęć podzieleni są na dziesięcioosobowe grupy. 

Czterdziestogodzinne warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego oraz CV), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.


Wiedza i umiejętności nabywane podczas szkolenia pozwolą młodym ludziom być bardziej świadomym na rynku pracy i na pewno przyczynią się do efektywniejszego funkcjonowania na nim.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają jeszcze z wielu form wsparcia m.in. zajęcia z psychologiem, kurs językowy, podstawowy kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy zawodowe oraz  3-miesięczne płatne staże zawodowe.

 

GR_BY Uczestnicy projektu omawiają elementy oferty pracy.
GR_BR Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - YEI”
GR_BR2 Doradca zawodowy MCK wyjaśnia znaczenie znajomości aktywnych metod poszukiwania pracy.
GR_BY2 Omówienie zasad tworzenia CV.
GR_BY3 Wypełnianie testów przez uczestników projektu.
GR_RA Doradca zawodowy podczas zajęć z uczestnikami projektu.
GR_TO Uczestnicy podczas przygotowania się do rozmowy o zawodach.
   

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-1[1] 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007