Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W NAKIELSKIM MCK

W nakielskim Młodzieżowym Centrum Kariery 27 września 2016 zakończyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane dla 20 osób w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.

Celem szkoleń było zapoznanie młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, nieuczącej się i nieszkolącej z instytucjami i instrumentami rynku pracy, zasadami poruszania po rynku pracy, charakterystyką rynku pracy, metodami poszukiwania pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia stały się doskonałą okazją do dyskusji na temat dyskryminacji kobiet, stereotypów dotyczących ich pracy, a także barier aktywizacji bezrobotnych kobiet.

Doradcy zawodowi z MCK w Nakle oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy zapoznali uczestników projektu „Obudź swój potencjał” z zasadami skutecznej autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikacji. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych w tym CV i listu motywacyjnego, to kolejna ważna kwestia poruszana podczas warsztatów dla osób wchodzących na rynek pracy. Zajęcia zostały  przeprowadzone dla dwóch 10 osobowych grup. Spotkania miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Młodzież miała możliwość postawienia się w sytuacjach, w jakich mogłaby się znaleźć podczas poszukiwania pracy.

GRUP1 Uczestnicy warsztatów podczas zajęć grupowych.
GRUP3 Uczestniczka podczas omawiania metod poszukiwania pracy.
   

          

 

obudz

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007