OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INTEGRACJA W TORUŃSKIM HUFCU

Uczestnicy toruńskiego hufca w pierwszych dniach września w ramach realizacji „Programu Adaptacji” brali udział w przedsięwzięciach integracyjnych.

Dnia 2 września wzięli udział w spotkaniu integracyjnym na Orliku. Była to impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym.   Uczniowie rywalizowali w następujących  konkurencjach: skoki na skakance,  rzuty do kosza, pchnięcie kulą, rzut oszczepem. Na zakończenie całego spotkania odbył się turniej piłki nożnej. Sportowa zabawa odbywała się w duchu ”fair play”.

Kolejny etap integracji przeznaczony był dla młodzieży internatu - 7 września odbyło się ognisko integracyjne na Zamku Dybowskim. Oprócz pieczenia kiełbasek, zawodów sportowych i wspólnej zabawy był czas na rozmowy i autoprezentacje w kręgu. Wszyscy chętnie opowiadali o sobie, swoich zainteresowaniach. Podzielili się również swoimi   wrażeniami po pierwszych dniach pobytu w internacie. Dzięki takim działaniom integracyjnym uczestnicy mogli poznać wychowawców i siebie nawzajem, lepiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku, a co najważniejsze zbudować pozytywne relacje i stworzyć serdeczną i przyjacielska atmosferę, która daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Słońca, ruchu i wrażeń w tym dniach  nikomu nie brakowało. Przed nami jeszcze wiele imprez, które  pomogą w tworzeniu się przyjacielskich więzi wśród naszych nowych uczestników.

Dzięki takim poczynaniom integracyjnym nowi uczestnicy toruńskiego hufca  mogli poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w grupie rówieśniczej, której stali się częścią.  

 

INT1 Pamiątkowe zdjęcie.
INT2

Integracja przy ognisku.

INT3 Wspólny krąg.
TINT1(1) Rywalizacje na skakance.
TINT2 Rzuty osobiste do kosza.
TINT5 Rozgrywki turniejowe w piłkę nożną.
TINT4 Rzut oszczepem.

 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007