OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS W ZAWODZIE NOWOCZESNY SPRZEDAWCA W ŚWIECIU

W Świeciu trwa kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów handlowych, w którym uczestniczy młodzież w wieku 18 – 25 lat.

Bezpłatne szkolenie zawodowe zorganizowane zostało przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu i jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie kadrowe. Przed przystąpieniem do zajęć kursanci uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, z którym stworzyli Indywidualny Plan Kariery. Następnie przystąpili do udziału w kursie zawodowym, który trwa 150 godzin i rozpoczęto go od przybliżenia zagadnień teoretycznych. W trakcie zajęć młodzież zapozna się z przepisami prawa dotyczącymi zawodu sprzedawcy, zaznajomi się z elementami towaroznawstwa handlowego, gospodarką magazynową, a także dokumentacją handlową i telemarketingiem. Ponadto szkolenie zawodowe zostało wzbogacone o aspekty z zakresu bezpośredniej pracy z klientem, które dotyczyć będą technik sprzedaży i marketingu, psychologii komunikacji i efektywnej obsługi trudnego klienta oraz negocjacji handlowych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Młodzież uczestnicząca w oferowanym wsparciu nauczy się również obsługi programów do fakturowania i handlowych, które są najczęściej używane w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także zdobędzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych. Na zakończenie osoby uczestniczące w szkoleniu przystąpią do egzaminu wewnętrznego, a po jego pozytywnym zdaniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Kurs zawodowy organizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” dla dziesięcioosobowej grupy.

KURS2 Prowadzący w trakcie zajęć teoretycznych potrafił zaciekawić uczestników kursu.
KURS1 Młodzież podczas obsługi kasy fiskalnej.  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007