OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MINISTER ELŻBIETA RAFALSKA W JEDNOSTKACH KUJAWSKO-POMORSKIEJ WK OHP

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w dniu 28 września odwiedziła jednostki Kujawsko-Pomorskiej WK OHP tj. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu oraz Hufiec Pracy w  Brodnicy.  Towarzyszył jej Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Małgorzata Taranowicz Wojewódzki Komendant OHP.

Pani Minister spotkała się z młodzieżą, kadrą jednostek WK OHP oraz wzięła udział w spotkaniu z dziennikarzami w Brodnicy i Grudziądzu. Tematem spotkania była działalność Ochotniczych Hufców Pracy.

Po przybyciu do brodnickiego hufca Pani Elżbieta Rafalska rozmawiała z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach plastycznych. Podziwiała wykonane przez nich prace związane z tematyką niepodległościową.

Pani Minister szczególnie podziękowała Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Małgorzacie Taranowicz za zaangażowanie,  sprawność organizacyjną oraz funkcjonowanie wszystkich jednostek WK OHP pomocnych również przy realizacji wspólnych z Ministerstwem przedsięwzięć okolicznościowych typu Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Dziecka czy roczek wdrażania programu 500+

Pani Minister podkreśliła dużą rolę OHP jako jednostki nowoczesnej, wspierającej młodzież uzupełniającą swoje kwalifikacje zawodowe oraz wchodzącą na rynek pracy. „Z działalności Ochotniczych Hufców Pracy wynika szansa dla osób, które wywodzą się ze środowisk czasami trudnych, wykluczonych, a nawet poszkodowanych. Te osoby czasami mają gorszy dostęp do edukacji bądź z różnych powodów mają trudności z realizacją wyzwań edukacyjnych. Tu przy należytym, specjalistycznym wsparciu mogą się one odnaleźć" – mówiła  Pani Elżbieta Rafalska.

Zwróciła również uwagę na zmieniający się rynek pracy i nowe wyzwania stojące przed instytucją. „Trzeba robić wszystko, żeby przygotowanie potencjalnych pracowników odpowiadało potrzebom rynku pracy. Mamy też inne rozwiązania i zachęty przygotowywane w nowej ustawie o rynku pracy, które będą otwierały dodatkowe możliwości osobom, które np. po brexicie będą chciały wrócić do Polski lub dadzą szansę na zastanowienie się tym, którzy chcą wyjechać" – wskazała Rafalska.

Podczas spotkań z kadrą Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła trudną pracę z młodzieżą oraz wysokie kwalifikacje kadry OHP. Doceniła rolę OHP w aktywizowaniu młodzieży oraz wkład tej instytucji w zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi. Tematem rozmów były również czekające w najbliższym czasie OHP przekształcenia oraz zmiany struktur.

min6(1) Podczas spotkania z dziennikarzami w Brodnicy.
min1 Po przybyciu do brodnickiego hufca Pani Elżbieta Rafalska rozmawiała z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach plastycznych.

Spotkanie z kadrą OHP w Brodnicy:
 
min2 min3
min5 Spotkanie z dziennikarzami w Brodnicy prowadziła Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz.
min7 Briefing w Grudziądzu.
min8 Spotkanie w Ośrodku w Grudziądzu.
min9 Wspólne zdjęcie z Panią Minister w Grudziądzu.

Pamiątkowe upominki dla Pani Minister
 
min4 min10

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007