OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MÓWIE, SŁYSZĘ I WIDZĘ

„Mówię, słyszę i widzę” – pod takim hasłem 20 września 2016 roku odbyła się w Bydgoszczy IV konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, której organizatorami Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Bez ograniczeń” w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele urzędów, stowarzyszeń i fundacji z terenu województwa. Kujawsko-Pomorską jednostkę OHP reprezentowała komendant Pani Małgorzata Taranowicz.

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele, podczas których promowano dobre praktyki w zakresie stosowania rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspomagających pracę osób niepełnosprawnych oraz omówiono merytoryczne i finansowe wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania dowiedzieli o barierach,   trudnościach i sposobach radzenia sobie w życiu codziennym i zawodowym przez osoby niepełnosprawne, a także o rodzajach miejsc pracy, jakie pracodawcy oferują osobom niedowidzącym. Nie zabrakło informacji dotyczącej finasowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przy stoiskach doradczo-konsultacyjnych porad udzielali przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy reprezentowała pośrednik pracy Anetta Kokoszewska, informując o ofercie Centrum oraz o projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”.

f1 Od prawej: Małgorzata Taranowicz – Komendant K-P KW OHP w Toruniu, Anetta Kokoszewska - pośrednik pracy MBP Bydgoszcz, , Elżbieta Słowińska – kierownik WUP w Bydgoszczy.
f2 W trakcie konferencji Ochotnicze Hufce Pracy wystawiały stoisko promocyjno-informacyjne.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007