Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NA INAUGURACJI ROKU SZKOLENIOWEGO W LICHENIU OHP

Reprezentacja Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu na czele z Wojewódzkim Komendantem Małgorzatą Taranowicz uczestniczyła w 29 września w Licheniu w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2016/2017 Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystości odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Brał w nich udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z Zastępcami -  Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz wojewódzkich komendantów OHP i wojewódzkich duszpasterzy OHP.

Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę reprezentowała młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wraz z Komendantem Romanem Szeflerem i wychowawcami oraz Hufca Pracy we Włocławku wraz z Komendantem Sławomirem Sokulskim.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego.  W inauguracji uczestniczyła również Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek, która odczytała list do młodzieży i kadry OHP życząc satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych. Podczas spotkania kadrze OHP wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” i konkursu fotograficznego „Światowe Dni Młodzieży 2016 w obiektywie OHP”. Z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP Medalem KEN odznaczony został Komendant Hufca Pracy we Włocławku Sławomir Sokulski. 

Mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Wikariusz Generalny ks. Grzegorz Balcerek.  W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika.

Następnie Komendant Główny Marek Surmacz przekazał życzenia wszystkim uczestnikom, wychowawcom i pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym.

LICH4

Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę reprezentowała młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wraz z Komendantem Romanem Szeflerem i wychowawcami oraz Hufca Pracy we Włocławku wraz z Komendantem Sławomirem Sokulskim.

LICH2 Reprezentacja Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu na czele z Wojewódzkim Komendantem Małgorzatą Taranowicz (druga z prawej) oraz Wojewódzkim Duszpasterzem ks. Adamem Czerwińskim.
LICH1 Medal KEN otrzymał Komendant Hufca Pracy we Włocławku Sławomir Sokulski.
LICH3 W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007