OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NOWI UCZESTNICY W BYDGOSKIM HUFCU


31 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie z nowo przyjętymi uczestnikami bydgoskiego hufca w ramach Programu Adaptacji.

Komendant Hufca Justyna Słowik i kadra wychowawcza hufca zapoznała młodzież z działalnością OHP, jego specyfiką, możliwościami kształcenia przy jednoczesnym nabywaniu kwalifikacji zawodowych. Nowi uczestnicy poznali przebieg kształcenia ogólnego i zawodowego. Zostali zapoznani z regulaminem hufca oraz kodeksem pracy dotyczących młodocianych pracowników. Dzięki tym informacjom mogli  dowiedzieć się m.in. jakich formalności muszą dopełnić by stać się formalnymi uczestnikami hufca, a także jakimi zasadami muszą się kierować podczas pobytu w szkole oraz na praktycznej nauce zawodu. oraz jakie mają prawa i obowiązki.

Rodzice nowo przyjętych uczestników zostali zapoznani ze standardami zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem. Przekazano również informację o instytucjach, do których można zgłosić się po pomoc prawną, materialną bądź wsparcie psychologa czy terapeuty.

W trakcie spotkania młodzież zapoznała się także z działaniami podejmowanymi  przez hufiec na rzecz rozwoju indywidualnego każdego uczestnika. Wśród młodzieży przeprowadzono ankietę dotyczącą ich zainteresowań na podstawie, której zostanie opracowana oferta świetlicy środowiskowej i zajęć pozalekcyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych tak aby trafić w gusta młodzieży. Ponadto uczniowie gimnazjum i szkół zawodowych zostali poinformowani o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy w nauce.                                                                 

Spotkanie z młodzieżą i ich rodzicami zakończono indywidualnymi rozmowami z wychowawcami Hufca Pracy.

NOW1 NOW2

Nowi uczestnicy hufca z rodzicami

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007