OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY - NOWE WYZWANIA DLA DORADCÓW

27 września pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie uczestniczyły w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Tematem spotkania były „Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym”, na którym poruszano kwestie współpracy  w roku szkolnym 2016/2017 pomiędzy szkołami a doradcami zawodowymi z różnych instytucji w tym z OHP. Podczas spotkania omówiono propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej, jakim jest wprowadzenie systemu dualnego do szkół ponadgimnazjalnych. Celem zmiany w edukacji zawodowej jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki oraz realizowanego we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły.

Ponadto ustalono, że pedagodzy, doradcy zawodowi ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk będą uczestniczyć w lekcji pokazowej dla młodzieży gimnazjalnej, jaką przeprowadzą  specjaliści MCK w Radziejowie. Spotkanie to, zaplanowano pod koniec października br. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

WYZW1 Uczestnicy spotkania

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007