Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ YEI” – WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

W drugiej połowie września 2016 roku uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał YEI” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zakończyli  udział w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dagmara Owsianik i Marcin Błażkow uczyli skutecznego poszukiwania pracy. Zajęcia obejmowały zagadnienia z rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a także  rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzący warsztaty przedstawiali aktualną analizę sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz zachęcali młodzież do dyskusji na temat kwestii godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Zajęcia mały charakter praktyczny i interaktywny.

Udział młodzieży w projekcie unijnym jest szansą na dokształcenie i zwiększenie możliwości zatrudnienia. Szeroki zakres tematyczny omawiany na zajęciach wpływa korzystnie na rozwój oraz zwiększa aktywność zawodową.  

OB2 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy umożliwiły przygotowywanie CV i LM.
OB1 W trakcie zajęć z doradztwa zawodowego młodzież wykonywała ćwiczenia pobudzające kreatywność.
OB3 Doradca zawodowy dokonywał korekt przygotowywanych dokumentów.
OB4 Młodzież analizowała mechanizmy kształtujące rynku pracy.
OB5 Doradcy zawodowi MCIZ proponowali warsztaty grupowe.
OB6 Podczas rozmów ustalano sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007