OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OD EDUKACJI DO RYNKU PRACY

W dniach 4-6  września  w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku odbyły   się warsztaty  z osobami bezrobotnymi .

Warsztaty dotyczyły  identyfikacji swojego potencjału zawodowego i predyspozycji zawodowych w aspekcie planowania kariery zawodowej.  Uczestnicy rozpoczęli od analizy swoich umiejętności, predyspozycji i preferencji zawodowych. Przy  pomocy doradcy zawodowego starali się określić swoje zdolności, cechy osobowości, które są niezbędne w planowaniu kariery zawodowej i w poszukiwaniu pracy. Młodzi ludzie bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia zawarte w programie portfolio oraz testy samooceny i osobowości, które są pomocne w diagnozowaniu barier psychologicznych utrudniających planowanie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Poszukujący pracy aby odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy muszą najpierw nauczyć się oceniać samego siebie w odniesieniu do swoich zdolności, umiejętności i wiedzy. Ta wiedza jest niezbędna do tego, aby wybrać najbardziej odpowiednie stanowisko pracy dla siebie.

Nabycie umiejętności wyboru zawodu, miejsca pracy, planowania swojej drogi zawodowej jest inwestycją w  rozwój zasobów ludzkich. Doradcy zawodowi zapoznali młodzież z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz z metodami  przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć odbyło się spotkanie z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Biura Pracy we Włocławku, który przedstawił aktualne oferty pracy znajdujące się w jego zasobach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoleń, projektów i programów realizowanych w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  zaprezentowaną przez specjalistę do spraw programów. Na zakończenie warsztatów w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej gościli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przybliżyli uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

OD2 Pośrednik pracy i doradca zawodowy  z uczestnikami warsztatów.
OD1 Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym MCIZ we Włocławku

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007