OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POZNAJ SIEBIE – WYBIERZ ZAWÓD

20 września 2017 roku doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła zajęcia z licealistami Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Tematem zajęć było poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz badanie zainteresowań zawodowych. Uczniowie III klasy liceum ogólnokształcącego planując przyszłość edukacyjno-zawodową muszą być świadomi własnych możliwości, umiejętności i predyspozycji. W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, doradca wskazał młodzieży kierunki i zawody, które warto wybierać planując własną przyszłość. Młodzież miała, również okazję do zbadania własnych zainteresowań za pomocą Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Doradca przedstawiła młodzieży skale zainteresowań zawodowych oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia wśród nich tego narzędzia. Dzięki temu testowi, młodzież poznając swoje zainteresowania będzie bardziej świadomie i odpowiedzialnie podejmować i realizować własne cele edukacyjno-zawodowe.

RADZ1 Młodzież podczas badania zainteresowań zawodowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007