OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PRACA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

W dniach 18-21 września 2017 roku pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu zrealizowali program rynku pracy w ramach Akcji Lato 2017 pn. „Europa na wyciągnięcie ręki”.

Program został przygotowany ze względu na duże zainteresowanie wśród ludzi młodych poszukiwaniem pracy za granicą. Do udziału w zajęciach zaproszona została młodzież w wieku 18-24 lata, poszukująca zatrudnienia poza granicami kraju. W trwającym cztery dni programie zajęcia poprowadzili doradcy zawodowi, pracownicy merytoryczni  WK OHP, a także eksperci z zakresu tematyki europejskiej. Wśród nich znaleźli się m.in. specjalista ds. wymian międzynarodowych i wolontariatu zagranicznego, który przedstawił możliwości zdobycia przez młodzież doświadczenia zawodowego za granicą - w szczególności praktyk i wolontariatu zagranicznego, doradca ds. EURES, który pomógł uczestnikom programu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim w systemie EUROPASS. Swój  udział w realizacji programu miał również zaproszony koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu – Amanda Witulska, która szczegółowo zaprezentowała prowadzone przez Unię Europejską inicjatywy i działania oraz ich wpływ na codzienne życie obywateli państw członkowskich. Nie zabrakło również zajęć z wolontariuszką z Włoch – Martą Pilia, która realizuje program wymiany międzynarodowej „EVS - Each Volunteer Share the experience”. Wolontariuszka przybliżyła uczestnikom sytuację na rynku pracy we Włoszech oraz udzieliła cennych rad w poruszaniu się na zagranicznym rynku pracy. Młodzież wykazała bardzo duże zainteresowanie zajęciami, a tematykę spotkań ocenili jako bardzo przydatną w planowaniu ich dalszej ścieżki zawodowej. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe upominki zasponsorowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Torunia i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.

WYC3 W trakcie zajęć z doradcą EURES.
WYC1 Wolontariuszka z Włoch – Marta Pilia opowiada o rynku pracy we Włoszech.
WYC2 Młodzież w trakcie zajęć prowadzonych przez pracownika Europe Direct.
WYC4 Uczestnicy programu podczas tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
WYC5 Tworzenie CV w języku angielskim za pośrednictwem EUROPASS.
WYC6 Wręczenie certyfikatów i upominków.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007