Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ” W RADZIEJOWIE

Od 19 września w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie trwa wsparcie dla beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał-YEI, jakim jest grupowe doradztwo zawodowe.

Na półmetku przeprowadzanych zajęć jest  druga  grupa uczestników projektu. Rozpoczęło się,  również indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizowania staży zawodowych. Poinformowani zostają o aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy, a także ustalane są miejsca odbywania stażu jaki będą odbywać po zakończonych kursach zawodowych. Doradca zawodowy z MCK podczas grupowych zajęć porusza tematykę rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, dyskusji, pogadanek, ćwiczeń praktycznych oraz gier i zabaw dydaktycznych. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach oraz z zaangażowaniem wykonują zadania i ćwiczenia, które zaowocują w ich późniejszej karierze zawodowej.

Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie przez cały okres jego trwania objęci są wsparciem opiekuńczo- wychowawczym przez opiekunów grup. Mają świadomość, że udział w projekcie  „Obudź swój potencjał- YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego da im szansę na zdobycie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz możliwość zatrudnienia, dlatego też z niecierpliwość oczekują na kolejne formy wsparcia jakimi są kursy zawodowe, kursy językowe, komputerowe i prawa jazdy kat. B.

 

OSP1 Doradca zawodowy podczas zajęć z uczestnikami projektu
OSP2 Pośrednik pracy z uczestnikiem projektu.

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007