OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UCZESTNICY HUFCA INOWROCŁAWSKIEGO NA XV SPARTAKIADZIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 17 września 2016 roku  uczestnicy Hufca Pracy w Inowrocławiu , w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy FLANDRIA w Inowrocławiu,  jako wolontariusze pomagali przy organizacji Jubileuszowej XV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.

Impreza rozpoczęła się przemarszem wszystkich uczestników przez ulice Inowrocławia, aż do Hali Widowiskowo – Sportowej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie spartakiady i zapalenie znicza. Głównym celem spartakiady była integracja z osobami niepełnosprawnymi, promowanie tolerancji, aktywna zabawa i rywalizacja fair play. Oprócz zmagań sportowych organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje m.in. pokaz psów policyjnych, szkolenie z pierwszej pomocy, malowanie twarzy.        

Zadaniem wolontariuszy z inowrocławskiego hufca była pomoc przy stanowiskach, gdzie zawodnicy rywalizowali w kategoriach sportowych oraz malowanie najmłodszych uczestników spartakiady.

Podczas trwania przedsięwzięcia panowała wspaniała atmosfera, pełna radości, tolerancji  i uśmiechu. Sprzyjało to nie tylko zabawie, lecz także zawarciu nowych znajomości. Uczestnicy zaprzyjaźnili się z wolontariuszami z Fundacji Dr Clown oraz innymi osobami biorącymi udział  w spartakiadzie.

Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach jest dla młodzieży lekcją tolerancji, zrozumienia   i tolerancji.

NIEP5 Udział w imprezie sprzyjał zawieraniu nowych znajomości – na zdjęciu z wolontariuszami z Fundacji Dr Clown.
NIEP1 Wolontariusze z inowrocławskiego hufca.
NIEP3 Młodzież z inowrocławskiego hufca pomagała przy zmaganiach sportowych.
NIEP4 Malowanie najmłodszych uczestników spartakiady.
NIEP6 Podziękowanie od pani Janiny Czerwińskiej – wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy FLANDRIA w Inowrocławiu

      

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007