OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W BRODNICY

W dniach od 19 do 29 września 2016r. trzydziestu beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy uczestniczyło w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

Doradca zawodowy MCK Grażyna Moszczyńska uczyła młodzież skutecznego poszukiwania pracy. Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu: rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Zajęcia miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Następnym etapem projektu unijnego są kursy zawodowe i wszyscy beneficjenci od 3 października rozpoczną ich realizację.

wap3 Doradca zawodowy MCK wyjaśnia znaczenie znajomości aktywnych metod poszukiwania pracy
wap1 oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
wap5 Grupa C wraz z doradcą zawodowym MCK.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007