OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻY W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W GRUDZIĄDZU

           Dnia 12 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, zgodnie z wieloletnią tradycją, miały miejsce demokratyczne wybory do Rady Młodzieży. Do zadań Rady należy reprezentowanie stanowiska uczestników w sprawach dotyczących zachowania, kształcenia, dyscypliny, organizacji czasu wolnego, spraw bieżących. Jak również przygotowanie imprez i uroczystości internackich, organizacja samopomocy koleżeńskiej w nauce, dbanie o miłą atmosferę w grupie wychowawczej, współpraca z kierownictwem i wychowawcami internatu.           

            W wyborach kandydować mogli wszyscy mieszkańcy internatu spełniający takie warunki jak: dobre zachowanie, wysoka frekwencja w szkole, zaufanie wśród kolegów. Wybory były tajne, nadzorowali je wychowawcy dyżurni oraz opiekun Rady. Kandydowało 8 uczestników z różnych grup wychowawczych. Do głosowania przystąpili wszyscy obecni w internacie.
            Przewodniczącym Rady Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 podobnie jak w roku poprzednim został Miłosz Pawski, jego Zastępcą Damian Sokołowski a Sekretarzem Rady została Patrycja Bieniek. W skład Klubu Aktywnych w OSiW wchodzą: Agnieszka Starszak, Hanna Kuligowska oraz Mariusz Jasiecki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w godnym reprezentowaniu naszego Ośrodka.

WRM 1 Tajne demokratyczne wybory
WRM 3 Rady Młodzieży OSiW w Grudziądzu

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007