OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności
 

JĘZYK KORZYŚCI W PROCESIE SPRZEDAŻY

Dnia 24 października 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu odbyło się szkolenie podnoszące kompetencje sprzedażowe uczestniczącej w nim  młodzieży.

MCK w Inowrocławiu we współpracy z firmą Contact Center przeprowadziło szkolenie podnoszące kompetencje „miękkie” niezbędne w procesie sprzedaży. Do udziału w szkoleniu zgłosiły się uczennice Akademii Szkolnictwa AS, które kształcą się w zawodzie sprzedawcy. Na szkolenie przybyły wspólnie z nauczycielem zawodu panem Bartoszem Łukaszewskim.

Zajęcia rozpoczął specjalista ds. rozwoju zawodowego pani Agnieszka Cicha, która przedstawiła działalność i obszary w jakich MCK udziela bezpłatnego wsparcia oraz omówiła cele tego szkolenia.

Kolejnym etapem było szkolenie właściwe, które odbywało się w formie warsztatowej, dzięki czemu zaktywizowane zostały wszystkie uczestniczki szkolenia. Firma Contact Center zajmuje się sprzedażą telefoniczną, w związku z czym uczestniczki choć kształcą się w zawodzie sprzedawcy postawione zostały przed trudnym zadaniem, gdyż sprzedaż telefoniczna była dla nich czymś nowym. Prowadząca zajęcia, Pani Marta Daniel już na początku szkolenia zaznaczyła, że sposobów czy też technik sprzedaży jest tyle ilu sprzedawców i nie ma złotego środka na efektywną sprzedaż. Natomiast są obszary i elementy, które proces sprzedaży urealniają i ułatwiają. Jednym z nich, co było głównym tematem spotkania jest stosowanie języka korzyści. Czym jest język korzyści i jak z powodzeniem go stosować uczestniczki dowiedziały się biorąc udział w szeregu ćwiczeń i scenek. Podsumowując, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczennic, jednogłośnie stwierdziły, że nabyły czy też uzupełniły swoje umiejętności sprzedażowe. Swoją aprobatę i zadowolenie wyraził również nauczyciel, pan Bartosz Łukaszewski, który zainteresowany formą prowadzonych zajęć sam wziął udział w jednym z ćwiczeń.

Opinia osób biorących udział w szkoleniu dowodzi, że takie inicjatywy należy podejmować jak najczęściej aby młodzi ludzie mogli zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje umiejętności.

JMCKINO1 Specjalista ds. rozwoju zawodowego omawiający działalność MCK w Inowrocławiu i przedstawiający cele szkolenia.
JMCKINO2 Prowadząca szkolenie wprowadza uczestników w tematykę spotkania.
JMCKINO3 Uczestnicy podczas wykonywania ćwiczeń.
JMCKINO 4 Zakończenie szkolenia.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007