OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY WE WŁOCŁAWKU

W dnia 16-20 października 2017r.  jednostki podległe włocławskiemu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży aktywnie włączyły się w obchody Tygodnia Kariery Zawodowej, który przebiegał pod nazwą „ Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje”.

We Włocławku w zajęciach przeprowadzonych przez doradców zawodowych, specjalistę ds. rozwoju zawodowego, pośrednika pracy/asystenta EURES oraz specjalistę ds. programów wzięły udział osoby uczące się, poszukujące pracy oraz bezrobotne. Spotkania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywały się w następujących instytucjach: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach, Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku, Zespole Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”, Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku, uczniami gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr. 23 we Włocławku Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Fabiankach, Szkoły Podstawowej nr. 2 we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku z osobami bezrobotnymi z Powiatowego Urzędu Pracy oraz osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

Podczas zajęć uczniowie określili swoje predyspozycje zawodowe, odkrywali swoje talenty niezbędne do wyboru dalszej ścieżki kształcenia, rozpoczęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach wyższych oraz podjęcia zatrudnienia. Osoby bezrobotne zapoznały się ze swoimi kompetencjami, które ułatwią im poszukiwanie zatrudniania i wejście na rynek pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, również o możliwości nabycia lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w projekcie w ramach Gwarancji dla Młodzieży pod nazwą „Od Szkolenia do Zatrudniania – YEI”. Natomiast pośrednik pracy przedstawiła aktualne oferty pracy, z których młodzież może skorzystać, omówiła również wyjazdy do pracy za granicę. 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie pierwsze zajęcia przeprowadziło  w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie klasy III LO  w formie „Koła fortuny” odkrywali zagadnienia dotyczące talentów, uzdolnień i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.  Podczas aktywnej zabawy młodzież poznała rodzaje inteligencji wielorakich według Howarda Gardnera, pojęcia i definicje z zakresu edukacji i poruszania się po rynku pracy oraz świata zawodów. Młodzież uświadamiała sobie podczas zajęć, że najważniejszymi kompetencjami na rynku pracy są m.in. myślenie analityczne, samodzielność, praca zespołowa oraz odpowiednie kwalifikacje.

Kolejne przedsięwzięcie odbyło się w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie Młodzież podczas zajęć poznawała różne talenty, kompetencje i kwalifikacje dzięki, którym w przyszłości będą mogli odnaleźć się na rynku pracy. Pogadanka na temat sytuacji osób młodych na rynku pracy uświadomiła młodzieży jak ważne w zdobyciu pracy są odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje społeczne tj. samodzielność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Dlatego biorąc pod uwagę dalsze plany edukacyjno-zawodowe trzeba zastanowić się, w jakie kompetencje warto zainwestować i jakie warto jeszcze rozwijać. Efektem końcowym zajęć były plakaty przedstawiające omawiane wcześniej kompetencje i kwalifikacje wybranych zawodów.

Na zakończenie OTK podobne zajęcia miały miejsce w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Młodzież aktywnie uczestnicząc w zajęciach odkrywała własne zasoby, talenty i kompetencje, które warto w sobie rozwijać. Uczestnicy spotkania tworzyli własne piramidy kompetencji, składające się z trzech poziomów: kompetencji bazowych, kompetencji zawodowych i kompetencji wyróżniających.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Rypinie zorganizował zajęcia z młodzieżą  Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego. Tematem spotkania było poznanie współczesnych trendów związanych ze świadomym poszukiwaniem pracy.

Przeprowadzone zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, pomogły odkryć własne talenty i kompetencje, które ułatwią rozwój zawodowy i wejście a rynek pracy. 

OTKW 1 Osoby bezrobotne podczas zajęć z doradcą zawodowym.
OTKW 2 Uczniowie ZSRCKU w Przemystce podczas zabawy w „Koło fortuny”
OTKW 3 Uczniowie ZSM w Radziejowie podczas tworzenia map kwalifikacji i kompetencji.
OTKW 4 Uczestnicy spotkania w trakcie zajęć.
OTKW 5 Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie tworzą własne  piramidy kompetencji.   

 

 

                     

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007