OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PLANOWANIE KARIERY Z INOWROCŁAWSKIM MCK

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu w dniu 24 października 2017 r.   w odpowiedzi na zaproszenie kadry wychowawczej Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zorganizowało zajęcia z młodzieżą. Doradca zawodowy Paulina Porwoł, oraz pośrednik pracy Kamila Różańska przeprowadziły warsztaty z uczniami II klasy LO. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim wyboru dalszej ścieżki zawodowej uczniów, badania ich predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych. Doradca zawodowy w pierwszej kolejności przedstawił główne cele działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu, następnie młodzież wspólnie z pośrednikiem pracy wypełniła ankiety poszukującego pracy. Po krótkim wstępie można było przystąpić do wypełniania przez uczniów testów zainteresowań zawodowych. Jego wyniki można było porównać z wynikami  sporządzonych uprzednio profili zainteresowań zawodowych. W rezultacie przeprowadzonych ćwiczeń zdecydowana większość osób stwierdziła, iż przypisane do nich grupy zawodowe odpowiadają ich zainteresowaniom i są zgodne z przejawianymi predyspozycjami zawodowymi. Młodzież chętnie brała udział w spotkaniu.

Podsumowując, uczniowie wyrazili przekonanie, iż tego typu zajęcia i ćwiczenia mogą być pewnego rodzaju drogowskazem, który pomoże im w znalezieniu ich własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej w niedalekiej przyszłości.

MCKINO1 Doradca zawodowy Paulina Porwoł prowadzi zajęcia z uczniami LO Nr 1  w Inowrocławiu.

  

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007