OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WOLONTARIUSZKA EVS LAURA NAEGELE WE WŁOCŁAWKU

W dniu 24 października bieżącego roku w siedzibie Zespole szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego Cogito odbyła się kolejna nietypowa językowa lekcja dla uczestników włocławskiego hufca. Wolontariuszka EVS z Austrii Laura Naegele, która w ramach programu Erasmus + od miesiąca października pracuje na rzecz włocławskiego Hufca Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku przygotowała prezentację multimedialną o tradycjach i zwyczajach w Austrii. Prelekcja prowadzona dla uczestników włocławskiego hufca prowadzona była w języku angielskim, a zakończyła się słodkim poczęstunkiem - „Kaiserchmarren” przygotowanym przez Laurę, który jest typową słodką przekąską w Austrii. Wolontariuszka na co dzień bierze udział w wielu inicjatywach organizowanych przez wychowawców hufca i aktywnie angażuje się w pracę na rzecz uczestników i społeczności lokalnej. Dzięki obecności Laury, młodzież hufca mogła zapoznać się z zasadami Programu Erasmus +, miała szansę dowiedzieć się więcej o kraju z którego pochodzi wolonatriuszka, ale przede wszystkim Laura może być inspiracją dla młodzieży, aby chętniej młodzi ludzie angażowali się w prace na rzecz innych.  Obecność i praca Laury udowadnia, że wolontariat to wspaniała sprawa, dająca możliwości samorozwoju i ogrom radości i satysfakcji.

WW 1 Prelekcja Laury przed uczestnikami Hufca Pracy
WW 2 Uczestnicy podczas prezentacji
WW 3 Słodki poczęstunek


 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007