OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AUTOPREZENTACJA CZYLI JAK POKAZAĆ SIĘ Z DOBREJ STRONY

10 października 2016 pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery zrealizowali zajęcia z uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

Tematyka zajęć dotyczyła zasad właściwej autoprezentacji, zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i w sytuacjach zawodowych. Doradca zawodowy MCK Anna Pawłowska rozpoczęła zajęcia od ćwiczenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły opracowali na podstawie omówionych wcześniej zagadnień „mapy myśli”. Następnie pod okiem pośrednika pracy Agnieszki Cichej połączyli swoje pomysły z zagadnieniami z zakresu autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Przyjazna atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała zdrowej rywalizacji pomiędzy grupami oraz otwartości w wyrażaniu własnych poglądów i dzieleniu się doświadczeniami. Dalsza część spotkania poświęcona została dyskusji czy komunikacja niewerbalna, tzw. mowa ciała, dominuje nad komunikacją werbalną. Spotkanie umożliwiło promocję aktualnych działań realizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  w Inowrocławiu.

Na zakończenie zajęć uczniowie wypracowali dekalog zasad właściwej autoprezentacji.

ZEROMINO2 Młodzież w trakcie warsztatów.
ZEROMINO1 Zajęcia z zakresu autoprezentacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007