Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery od 17 do 21 października 2016 zrealizowało szereg inicjatyw dla młodzieży.

W myśl hasła przewodniego „Bądź autorem swojej kariery” zorganizowane zostały m.in. warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych pt. „Odkrywam swój potencjał”. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia z obszaru określania mocnych i słabych stron, a także definiowania przez uczniów posiadanych kompetencji miękkich, społecznych.

Dużym zainteresowaniem w trakcie OTK cieszyły się również zajęcia o charakterze informacyjnym na temat przedsiębiorczości wspieranej w ramach funduszy unijnych. Spotkanie miało na celu przede wszystkim przekazanie osobom młodym podstawowych informacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym możliwości uzyskiwania wsparcia dotacyjnego na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Inowrocławiu sprzyjała promocji Młodzieżowego Centrum Kariery w lokalnym środowisku.

OTK-INO1 Doradca zawodowy Anna Pawłowska oraz pośrednik pracy Agnieszka Cicha witają uczestników na Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu.
OTK-INO2 Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli” podczas spotkania informacyjnego dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości.
OTK-INO3 Uczestnicy uzyskują informacje oraz materiały na temat możliwości uzyskania wsparcia dotacyjnego na rozwój działalności gospodarczej.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007