Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BYDGOSZCZ: INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał YEI” uczestniczą w indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

Spotkania mają na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, na przykład związanych z nieradzeniem sobie ze stresem, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz chwiejną motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Ponadto uczestnicy zastanawiają się nad wyznaczaniem celów długoterminowych, opracowują ścieżki ułatwiające ich osiągnięcie, zastanawiają się nad ewentualnymi trudnościami i kolejnymi etapami realizacji. W trakcie konsultacji wykorzystywane są narzędzia diagnostyczne badające kwestie osobowości, asertywności, hierarchii wartości, a także motywacji, samooceny, poziomu satysfakcji z życia.

Indywidualne spotkania z psychologiem zwiększają kompetencje miękkie młodzieży, które w przyszłości przydadzą się w trakcie staży zawodowych i podczas zatrudnienia. Projekt „Obudź swój potencjał YEI” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.

pi1 Indywidualne konsultacje psychologiczne to kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał YEI”.
pi2 Z zajęć dofinansowanych z Funduszy Europejskich korzysta młodzież w wieku 18-25.

 

obudz

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007