Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DOBRE MANIERY W HUFCU

25 października w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu  odbył się konkurs savoir-vivre skierowany do mieszkańców internatu, podsumowujący cykl zajęć dotyczących dobrych manier.

Celem przedsięwzięcia było podniesienie kultury osobistej wśród wychowanków, a także propagowanie właściwych wzorców zachowań.  Młodzież chętnie brała udział w dyskusji przedstawiając swoje zdanie na temat właściwego wysławiania się, używania zwrotów grzecznościowych, kultury bycia i potrzeby niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym i starszym. Zgodnie stwierdzono, że pozytywne nastawienie i zachowanie zgodne z normami społecznymi znacznie ułatwiają relacje międzyludzkie. Kolejnym etapem spotkania było wypełnienie testu,  w którym uczestnicy mogli wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania. Mistrzem dobrych manier został Maciej Pukłacki, uczestnik III klasy gimnazjum, Vice – mistrzami (ex aequo) -  Dawid Rogalski z I klasy ZSZ i Tomasz Sakowicz, uczeń III klasy gimnazjum. Podsumowaniem dnia był wybór najbardziej kulturalnej i miłej osoby w internacie. Ten zaszczytny tytuł w miesiącu październiku przypadł Danielowi Wojnarowskiemu. Doceniono jego życzliwość, uprzejmość, kulturę na co dzień i opanowanie emocji. Zwycięzcom wręczono nagrody i ustalono kontynuowanie przedsięwzięcia co miesiąc aby zwiększyć grono wychowanków umiejących zachować się grzecznie, stosownie do sytuacji i zasad savoir – vivre. Dzięki tym działaniom wytworzyła się wśród młodzieży niezwykła atmosfera wzajemnej  życzliwości.   Zdobyta wiedza o zasadach właściwego zachowania na pewno pozytywnie wpłynie na uspołecznienie oraz uwrażliwienie wychowanków biorących udział w zajęciach.

DOB1 Rozwiązywanie testów
DOB2 Zwycięzcy konkursu z opiekunem
DOB3 Pamiątkowe zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007