OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GIEŁDA PRACY „WORK PARK” W BYDGOSZCZY

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy 26 października 2016 roku uczestniczyło w Giełdzie Pracy WORK PARK. Wydarzenie zorganizowano w partnerstwie z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym i Powiatowym Urzędem Pracy. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Wśród wystawców byli pracodawcy z terenu BPP-T oferujący pracę w administracji biurowej, logistyce, produkcji, działach technicznych i specjalistycznych. W swojej ofercie mieli ponad 500 ofert pracy. Giełdę skierowano do osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczególną grupę odwiedzjących stanowili uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych i średnich. To dla nich doradcy zawodowi mieli przygotowany punkt konsultacyjny. Tegoroczni absolwenci mogli zweryfikować prawidłowość danych zawartych w indywidualnych życiorysach i listach motywacyjnych.

Pośrednik pracy MBP Bydgoszcz informował o ofercie CEiPM, zachęcał do udziału w szkoleniach i kursach. Młodzież zainteresowana pracami krótkoterminowymi wypełniała Ankiety proszkującego pracy.

Giełda okazała się sukcesem, dzięki niej bydgoskie MBP pozyskało nowych klientów w wieku do 25 roku życia zainteresowanych pracą krótkoterminową oraz nawiązało nowe kontakty z pracodawcami.

g2 Doradca zawodowy MCIZ konsultował dokumenty aplikacyjne.
g1 Pośrednik pracy MBP Bydgoszcz udzielała informacji uczniom bydgoskich szkół.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007