Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WE WŁOCŁAWKU

We włocławskim Hufcu Pracy trwa kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akcja aktywizacja–YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.

Wsparciem tym w projekcie objęta została jedna 10 – osobowa grupa młodzieży w wieku 15-16 lat (grupa A1). Kurs językowy został poprzedzony  indywidualnymi spotkaniami z doradcą zawodowym. Nauka języka obcego została zarekomendowana przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu.
Beneficjenci biorą udział w 120 godzinnym kursie, którego celem jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz przełamanie bariery językowej. Poziom szkolenia jest dostosowany do poziomu zaawansowania beneficjentów. Celem kursu językowego jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Beneficjenci przez cały czas trwania projektu „Akcja aktywizacja – YEI”  objęci są wsparciem opiekuńczo – wychowawczym.

 

ANG1 Beneficjenci projektu podczas kursu języka angielskiego  prowadzonego przez lektora – p. Izabelę Gawrysiak

 

obudz

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007