OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS PIERWSZEJ POMOCY Z ZAKONEM MALTAŃSKIM W TORUNIU

W sobotę 15 października 2016 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu odbył się kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzone przez ratowników medycznych z Zakonu Maltańskiego szkolenie miało na celu przygotowanie jego uczestników do sytuacji kryzysowych, które mogą być naszym udziałem każdego dnia.

W związku z tym w szkoleniu, organizowanym pod patronatem Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Toruniu wziął udział jego kierownik – Zastępca Komendanta Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu Michał Krzemkowski, a także pracownicy jednostek Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w Toruniu. Obecna była również młodzież zainteresowana zasadami udzielania pierwszej pomocy.

W pierwszej części szkolenia jego uczestnicy poznali aspekty prawne, a także konkretne sytuacje w których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. Szczegółowo zostały omówione różnego rodzaju schorzenia, które bez pomocy medycznej mogą prowadzić nawet do śmierci. W drugiej części kursu prowadzący warsztaty ratownik medyczny Krzysztof Konopiński zaprezentował zebranym m.in. zasady prawidłowego ułożenia poszkodowanego w tzw. pozycji bezpiecznej a także jak należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową. Następnie każdy z uczestników szkolenia odbywał ćwiczenia praktyczne w tym zakresie.

Po zakończonym kursie jego uczestnicy wyrażali zadowolenie z możliwości zdobycia wiedzy, która przyda się na pewno w życiu codziennym. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu już planuje kolejne tego typu szkolenia w ramach poszerzenia współpracy z Zakonem Maltańskim, a także różnego rodzaju kursy i warsztaty w innych dziedzinach.

MALT1 Uczestnicy kursu pierwszej pomocy wraz z ratownikami medycznymi z Zakonu Maltańskiego.
   
MALT3 Ratownicy medyczni z Zakonu Maltańskiego podczas prezentacji ułożenia pacjenta w tzw. pozycji bezpiecznej.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007