OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURSY ZAWODOWE ROZPOCZĘTE

Od 3 października 2016 roku trzydziestu beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy rozpoczęło realizację czterech kursów zawodowych.

W kursie „pracownika administracyjno-biurowego” ze specjalizacja kadry i płace z obsługą programów komputerowych uczestniczy 11 beneficjentów projektu. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych, płac itp.

Kurs „magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych” to szkolenie skierowane do 8 słuchaczy. Przyszli magazynierzy poznają zasady BHP, funkcjonowania magazynów, obsługę wózka oraz zasady obsługi komputera w magazynach.

W kursie „florystyka – bukieciarstwo z obsługą kas fiskalnych” uczestniczy 5 młodych osób rozwijając swoją pasję florystyczną.

Wszystkie trzy kursy to 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zaś kurs „nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych” obejmuje 200 godzin zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym a bierze w nim udział 6 dziewczyn.

Po kursach zawodowych młodzież rozpocznie realizację kursów dodatkowych np. języka angielskiego, komputerowy ECDL oraz przedsiębiorczości. Kursy zawodowe i dodatkowe zostały ustalone na podstawie indywidualnych planów działania wspólnie z doradcą zawodowym MCK. Każdy uczestnik kursów ma zapewniony zwrot kosztów za dojazdy, wyżywienie na zajęciach, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW i zdrowotne.

 

K-ZAW2 pani Małgorzata Filbrant z firmy Pro-Edu Sp. J. ze Skierniewic przedstawia organizację pracy kadrowca
K-ZAW3 pan Tomasz Czerwiński z firmy Info-Biz z Grudziądza tłumaczy florystkom zasady obsługi kasy fiskalnej
K-ZAW4 pan Marek Drzewucki z firmy Pro-Edu Sp. J. ze Skierniewic wyjaśnia zasady obsługi trudnego klienta w handlu

obudz

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007