OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

LEKCJA SZACUNKU I POKORY WE WŁOCŁAWKU

W dniach 18 i 19 października bieżącego roku młodzież Hufca Pracy we Włocławku zaangażowała się w pomoc przy porządkowaniu miejsc pochówku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej we Włocławku.

Z racji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych w porozumieniu z Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Panią Edytą Wiśniewską i Kierownik Elżbietą Wiśniewską, młodzież w ramach działań wolontariackich na rzecz potrzebujących włączyła się w pomoc w porządkowanie miejsc pochówku pensjonariuszy DPS.  Uczestnicy hufca z dużym zaangażowaniem podjęli się wyznaczonych zadań.  Dwa dni prac dały doskonałe i widoczne efekty, co spotkało się z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej. W podziękowaniu za wkład i energię włożoną w przywrócenie estetyki pomnikom pensjonariuszy uczestnicy włocławskiego hufca zostali ugoszczeniu w siedzibie DPS.  Przedsięwzięcie miało na celu wskazanie młodzieży, że warto angażować się w prace społeczne i wolontariat, ponieważ daje to dużo satysfakcji   i pozytywnie buduje poczucie własnej wartości. Porządkowanie miejsc pochówków osób, bardzo często samotnych za życia, dało też lekcję szacunku i pokory, a także skłoniło do refleksji nad własnym życiem.

 

WOL3 Zaangażowanie w pracę.
WOL1 Pierwszy dzień porządków.
WOL2 Porządkowanie grobów na cmentarzu komunalnym
WOL4 Wolontariusze włocławskiego hufca z opiekunem
WOL5 Podziękowanie dla młodzieży.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007