OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MCK INOWROCŁAW NA SEMINARIUM „MŁODZI W EUROPIE: EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ”

Dnia 26 października 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu na zaproszenie pani Joanny Wójtowicz- Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct działającego przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy wzięło udział w seminarium „Młodzi w Europie: edukacja, praca, rozwój”. Seminarium było inicjatywą podjętą przez regionalne Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct (Bydgoszcz i Toruń) oraz Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu.

Pierwsza część seminarium -  teoretyczna,  na którą składały się wystąpienia zaproszonych ekspertów z dziedziny edukacji, pracy i możliwości jakie stwarza Unia Europejska młodym ludziom.

Spotkanie rozpoczęła dr Karolina Marchlewska-Patyk Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu. Następnie do tematu edukacji za granicą wprowadziła młodzież pani Joanna Wójtowicz Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct podając wiele praktycznych i ważnych wskazówek osobom, które myślą o kontynuowaniu nauki poza granicami kraju. Na zakończenie swojego wystąpienia pani Joanna zachęcała przybyłą młodzież do wzięcia udziału w drugiej części spotkania czyli  w warsztacie, przez nią prowadzonym, na temat dalszej drogi edukacyjnej w wymiarze europejskim, który przeprowadzony będzie w języku angielskim. Kolejnym zaproszonym gościem była pani Agnieszka Cicha Specjalista ds. rozwoju zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu, która na swoje wystąpienie przygotowała kolejny blok tematyczny o pracy wpisując się w kontekst oraz intencję seminarium mówiła o mobilności zawodowej młodzieży. Podczas jej prelekcji młodzież biorąca udział miała możliwość przypomnieć sobie jakie możliwości w zakresie podejmowania pracy za granicą stwarza Unia Europejska. Po przybliżeniu do czego uprawniają nas przepisy o swobodnym przepływie pracowników wspólnie z młodzieżą zastanowiła się nad pytaniem jak zatem szukać pracy za granicą aby była bezpieczna. Odpowiadając na to pytanie przedstawiła zakres działalności sieci EURES oraz niepublicznych agencji zatrudnienia. Jako ostatni w tej części wystąpił dr Rafał Kuligowski Ekspert Team Europe Polska, który bardzo szybko nawiązując pozytywną relację z młodzieżą w sposób dostępny i przyjazny mówił o możliwościach jakie stwarza ludziom młodym Unia Europejska i szczerze zachęcał do podejmowania konkretnych działań aby móc efektywnie z tych możliwości korzystać.

Po części teoretycznej i krótkiej przerwie rozpoczęły się warsztaty: „W poszukiwaniu ścieżki kariery. Szanse młodzieży we współczesnym świecie” oraz „Eurovolunteering”.

Wypełniona aż po same brzegi aula WSG w Inowrocławiu świadczy o tym, że jest wśród młodzieży zapotrzebowanie na zdobywanie nowej wiedzy i rozwój. Dlatego takie inicjatywy jak ta, zasługują na to aby je powtarzać i rozbudowywać.

SEM1 Specjalista ds. rozwoju zawodowego omawiający działalność MCK w Inowrocławiu i przedstawiający tematykę swojego wystąpienia.
SEM2 Prezentacja i wykład na temat mobilności zawodowej młodzieży w Unii Europejskiej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007