OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKCJA „ZOSTAŃ ZAKRĘCONYM POMAGACZEM OLIGO!” WE WŁOCŁAWKU

W dniu 24 listopada uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy przekazali Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”  plastikowe nakrętki zebrane podczas akcji na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane  w ramach wzajemnej współpracy i podpisanego porozumienia. Młodzież sumiennie zaangażowała się w tę akcję i zgromadziła  pięć dużych worków. Zebrane nakrętki posłużą do sfinansowania turnusów rehabilitacyjnych, a także na terapię i rehabilitację dla podopiecznych stowarzyszenia. Akcja pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim uwrażliwiła uczestników włocławskiego Hufca Pracy na potrzeby drugiego człowieka oraz ukształtowała postawę młodego obywatela w niesieniu pomocy innym. Zebrane nakrętki odebrała przewodnicząca stowarzyszenia pani Dorota Madalińska, która za bezinteresowną pomoc wręczyła podziękowanie uczestnikom i pracownikom Hufca Pracy. Młodzież zadeklarowała dalszą pomoc podopiecznym tego stowarzyszenia.

NAK4 Uczestnicy 2-5 Hufca Pracy z przedstawicielkami stowarzyszenia ,,Oligo”
NAK3 Przygotowanie nakrętek przez  uczestników
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007