OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UCZESTNICY HUFCA NA WERNISAŻU MALARSTWA

W czwartkowe popołudnie 27 października 2016 roku Filię nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku wypełnili entuzjaści sztuk plastycznych, wśród nich była liczna grupa młodzieży z włocławskiego Hufca Pracy z wychowawcą Małgorzata Pietrzak.

Wernisaż malarstwa, grafiki i haftu Elżbiety Pyry zrzeszonej we włocławskim „Wło-Arcie”, poprowadziła  kierownik  Filii nr 6,  Grażyna Karwe, która również zaprosiła  młodzież  z Hufca Pracy we Włocławku. „Wło-Art” to Stowarzyszenie, na mocy porozumienia, od wielu lat współpracujące z włocławskim  Hufcem Pracy. Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie wśród młodzieży OHP pasji artystycznych, twórczego działania, kreatywności i aktywności, do których uczestnicy mieli wspaniałą okazję podczas trwania wernisażu. Bowiem artystka zaraziła młodzież Hufca Pracy we Włocławku, swoją malarską pasją. To była doskonała  lekcja kultury z zakresu malarstwa sztalugowego, grafiki i haftu,  gdzie rozum i intuicja stapiają się w jedno, dając oryginalną wypowiedź.   

WER2 Uczestnicy  hufca z wychowawcami i artystką Elżbietą Pyrą.
WER1 podczas uroczystego otwarcia wernisażu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007