OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

O KOMPETENCJACH W OPERZE NOVA

10 października 2017 roku w Centrum Kongresowym bydgoskiej Opery Nova odbyła się IV edycja Targów Edukacyjnych „Akademia Wiedzy”, zorganizowanych przez „Express Bydgoski”.

Impreza skierowana była przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych planujących dalsze kształcenie i przygotowujących się do wyboru kierunku zawodowego. Na uczniów czekały spotkania edukacyjne, wykłady oraz rozmowy z przedstawicielami uczelni wyższych.

Jednym z prelegentów zaproszonych do udziału w panelu wykładów był doradca zawodowy bydgoskiego MCIZ Marcin Błażkow, który podczas wystąpienia pn. „Wiesz-Potrafisz-Działaj! Jak skutecznie rozwijać kompetencje” przedstawił główne czynniki leżące u podstaw skutecznych wyborów zawodowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą OHP i wsparciem, jakie mogą uzyskać w zakresie diagnozy predyspozycji i kompetencji. Dodatkowo doradca zaprezentował inicjatywy organizowane przez OHP, w ramach których młodzież zdobywa nie tylko wiedzę, ale też doświadczenie praktyczne przez uczestnictwo w wolontariacie czy pracę za pośrednictwem Młodzieżowego Biura Pracy.

Frekwencja na spotkaniu wskazuje, że właściwe  przygotowanie do pracy zawodowej jest coraz istotniejsze dla uczniów. Pozwala to założyć, że ich decyzje zawodowe, podbudowane świadomością posiadanego potencjału, będą trafne dzięki wsparciu uzyskanemu od doradców zawodowych.

KOM2 Wprowadzenie w tematykę kompetencji.
KOM1 Doradca zawodowy bydgoskiego MCIZ Marcin Błażkow,  podczas wystąpienia pn. „Wiesz-Potrafisz-Działaj!

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007