Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W BRODNICY

W dniach od 17 do 19 października 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Brodnicy włączyły się w obchody 8 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. „Bądź autorem swojej kariery”.

Brodnickie jednostki OHP zorganizowały szereg działań dla osób uczących się i poszukujących pracy. 17 października br. zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne OHP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Doradca zawodowy MCK informował o kursach zawodowych realizowanych przez OSZ zaś pośrednik pracy PPP zapoznał młodzież  z możliwością podejmowania pracy krótkoterminowej w trakcie nauki szkolnej za pośrednictwem OHP. Następnego dnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyły się warsztaty pt. „Mój wymarzony zawód”, których celem było poszerzenie wiedzy zawodoznawczej o zawody przyszłości i nowe profesje wchodzące na rynek pracy. Uczestnikami tych zajęć byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ekonomicznego i Technikum Gastronomicznego. Natomiast 19 października br. uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych OHP rozwijali swoje twórcze i kreatywne myślenie za pomocą ćwiczeń i zagadek na kreatywność na zajęciach pt. „Laboratorium kreatywności”.

Wszyscy uczestnicy OTK otrzymali ulotki informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

OTK4 Doradca zawodowy MCK podczas warsztatów kreatywności.
OTK5 Wspólne zdjęcie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonowie Pomorskim wraz z doradcą zawodowym MCK i pośrednikiem Pracy PPP.
OTK2 Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007