OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W CHEŁMNIE

W dniach od 17 do 21 października 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie zrealizowało gamę przedsięwzięć promocyjnych oraz aktywizacyjnych w ramach   8 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Chełmińska jednostka OHP włączyła się do ogólnopolskiej akcji propagowania ścieżek rozwoju zawodowego, idei lokalnego rynku pracy oraz promocji kursów i szkoleń zawodowych.

Przygotowany przez MCK harmonogram przedsięwzięć w ramach OTK był skierowany do kilku podmiotów rynku pracy i szkolnictwa. W ramach pośrednictwa pracy odbyły się zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 2 w ostatnich klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu sprzedawcy oraz wielozawodowym, w Technikum Logistycznym, Technikum Informatycznym,  jak i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w klasie o profilu biologiczno – chemicznym.

Ponadto pośrednik pracy przedstawił możliwość rejestracji w bazie osób poszukujących pracy i wachlarz ofert pracy podczas spotkania z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Spotkanie z młodzieżą poszukującą pracy było okazją do prezentacji usług MCK i zaproszenia do udziału w najbliższych przedsięwzięciach. Zostały scharakteryzowane efektywne metody pozyskania ofert pracy oraz wybrane narzędzia rekrutacyjne.

Doradca zawodowy zorganizował zajęcia w zakresie umiejętności określania celów edukacyjnych i zawodowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Kolejno podczas zajęć w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, uczniowie klas trzecich opracowali biznesplany, jak również zostali poinformowani o źródłach finansowania działalności gospodarczej w ramach wsparcia rządowego, jak i unijnego. W ramach zajęć omówiono zagadnienia dotyczące idei zakładania własnej działalności gospodarczej oraz profil efektywnego przedsiębiorcy.

W ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu oraz w Klubie Integracji Społecznej, młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia, uczestniczyła w warsztatach określających predyspozycje i preferencje zawodowe oraz metody poszukiwania zatrudnienia. Pracowniczki MCK prowadziły również indywidualne porady dotyczące rynku pracy.

 

OTKCH1 Aktywizacja zawodowa w PUP.
OTKCH2 Przyszli technicy informatycy określają swoją przyszłość.
OTKCH3 Licealiści określają cele edukacyjne i zawodowe.
OTKCH4 Rozmowy o rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007