OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W JEDNOSTKACH TORUŃSKIEGO CENTRUM

W dniach od 16 do 20 października 2017 r. jednostki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu  włączyły się  obchody  9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pn. „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje !”.

Brodnickie jednostki OHP zorganizowały szereg działań dla osób uczących się i poszukujących pracy. 17 października br. zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne OHP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Doradca zawodowy MCK informował o naborze do projektu „O szkolenia do zatrudnienia” zaś pośrednik pracy PPP zapoznał młodzież  z możliwością podejmowania pracy krótkoterminowej w trakcie nauki szkolnej za pośrednictwem OHP. Następnego dnia w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyły się dla uczniów Gimnazjum dla Dorosłych warsztaty pt. „Laboratorium kreatywności”, których celem było rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenie za pomocą ćwiczeń i zagadek na kreatywność. Natomiast 19 października br. doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP oceniali zmagania konkursowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Brodnicy.

Wszyscy uczestnicy OTK otrzymali ulotki informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

 W Toruniu młodzież miała okazję skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez doradców zawodowych MCIZ  i specjalistę ds. rozwoju zawodowego. Jedną z nich była „Chłopska Szkoła Biznesu”. To ekonomiczna gra planszowa podczas, której młodzież,  grając w parach, trenuje umiejętność negocjacji, współpracy, komunikacji czy przedsiębiorczości. Rozgrywka wzbudzała ogromne emocje, aktywizowała całą grupę, a zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Ta wciągająca gra będzie wykorzystywana również w przyszłości, podczas podobnych wydarzeń.

Pośrednik pracy PPP Golub-Dobrzyń w lokalnym Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny oraz Gimnazjum im. Działyńskiego przeprowadził z młodzieżą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. We wtorek uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem, mieli szansę zapoznać się ze specyfiką lokalnego rynku pracy oraz poznać zasady poruszania się po rynku pracy. Ponadto odbyła się giełda pracy z agencją zatrudnienia COVEBO, oferującą prace zagraniczne. Spotkanie wpisało się bezpośrednio w działalność CEIPM OHP w Toruniu w ramach EURES. Podczas spotkania kandydaci zostali zapoznani z działalnością PPP oraz mieli szansę rejestracji w bazie klientów. Pan Kamil Piętka- przedstawiciel firmy- omówił warunki zatrudnienia i wymagania wobec kandydatów do pracy.

Także doradca zawodowy MCK w Grudziądzu przeprowadził zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, których uczestnikami była młodzież gimnazjalna zainteresowana wyborem dalszej ścieżki edukacji. W trakcie zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK, uczniowie mogli przekonać się jak ważny jest właściwy dobór zawodu do swoich zainteresowań i umiejętności oraz jaką rolę pełni osobowość w życiu zawodowym człowieka. Chcąc zweryfikować swoje predyspozycje zawodowe gimnazjaliści wykonywali testy oraz uzyskali informację o  interesujących ich zawodach aktualnych na rynku pracy. Podobne zajęcia miały miejsce w siedzibie MCK, w których wzięła udział młodzież ze szkolenia kursowego OSiW OHP.

Chełmińskie jednostki realizowały działania m.in. wśród uczniów Technikum Informatyczno-Ekonomicznego i Technikum Organizacji Reklamy, którzy brali udział w wykładzie pt. „Jak zostać szefem?” prowadzonym przez Panią Agnieszkę Skowrońską właściciela firmy „Medium”. Prezentacja dotyczyła zakładanie własnej firmy, drogi do kariery oraz dobrych praktyk w sektorze bankowym. Natomiast doradca zawodowy zorganizował zajęcia w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz tworzenia profilów efektywnego przedsiębiorcy dla uczniów klas pierwszych klas wielozawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie. Uczniowie opracowali biznesplany, jak również zostali poinformowani o źródłach finansowania działalności gospodarczej w ramach wsparcia rządowego, jak i unijnego. W ramach zajęć omówiono zagadnienia dotyczące idei zakładania własnej działalności gospodarczej oraz profil efektywnego przedsiębiorcy.

z7 Zajęcia z młodzieżą „Jak zostać szefem?” przy udziale właścicielki firmy „Medium” z Chełmna.
z1 Doradca zawodowy MCK w Brodnicy wręcza dyplomy uczestnikom konkursu w SP nr 3 w Brodnicy.
z2 Młody sportowiec- uczestnik konkursu „Kim będę, jak dorosnę”.
z3 Młodzież podczas rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu.
z5 Przedstawiciel firmy COVEBO w trakcie konsultacji z uczestnikami giełdy EURES.
z6 Doradca zawodowy MCK w Grudziądzu w trakcie zajęć z młodzieżą.
   
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007