Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY HUFCA PRACY WE WŁOCŁAWKU

W dniu 14 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Hufca Pracy we Włocławku przy ulicy Okrzei 5.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzata Taranowicz oraz w imieniu Prezydenta Miasta Włocławka, Zastępca ds. Edukacji i Spraw Społecznych Pani Barbara Moraczewska. Pozyskanie nowej siedziby było odpowiedzią na potrzeby młodzieży kształconej we włocławskim hufcu.

Wojewódzki  Komendant Małgorzata Taranowicz przekazała na potrzeby świetlicy środowiskowej stół do tenisa stołowego, a pracodawcy zatrudniający uczestników hufca ufundowali stół do piłkarzyków. Uczestnicy hufca przekazali na ręce pani Komendant oraz pracodawców kwiaty i podziękowania. Licznie zebrani goście zwiedzili pomieszczenia Hufca Pracy oraz życzyli kadrze i młodzieży wielu sukcesów.

Wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowej siedziby kadra hufca serdecznie dziękuje.

OTW5 Przecięcie wstęgi przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzatę Taranowicz i Zastępcę Prezydenta Włocławka Panią Barabarę Moraczewską.
OTW2 Podziękowania dla pracodawców.
OTW1 Przywitanie gości przez Komendanta Hufca.
OTW3 Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzaty Taranowicz.
OTW4 Odczytanie listu Prezydenta Miasta Włocławka przez Zastępcę ds. Edukacji i Spraw Społecznych– Barbarę Moraczewską.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007