OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NAPISZ SWOJE PIERWSZE CV Z MCK W INOWROCŁAWIU

W dniu 9 października 2019 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu na zaproszenie pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu Pani Małgorzaty Demby przeprowadziło zajęcia z młodzieżą dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Spotkanie miało na celu przedstawienie młodym ludziom najważniejszych zasad tworzenia CV i listu motywacyjnego. Doradca zawodowy Paulina Porwoł omówiła z uczniami rodzaje dokumentów aplikacyjnych, a także ich rolę w poszukiwaniu pracy. Najważniejsze, aby dokumenty były estetyczne, rzetelne oraz zawierały istotne z punktu widzenia pracodawcy informacje. Doradca zawodowy wspomniał również o tym jakich informacji nie musimy zamieszczać w dokumentach aplikacyjnych. Młodzież została poinformowana, iż sposób w jaki przedstawią siebie w liście motywacyjnym oraz w jaki napiszą swoje CV zdecyduje w przyszłości o tym czy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Pani pośrednik pracy przedstawiła młodzieży możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, oraz przedstawiła zasady rekrutacji na przykładzie wybranych ofert pracy.

Na koniec spotkania młodzież została poinformowana o korzyściach płynących z rejestracji w Młodzieżowym Centrum Kariery. Młodzież brała aktywny udział w zajęciach.

  

cv1 cv2
   
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007