Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚCIEŻKI KARIERY Z MCK

W dniu 26 października 2016 roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radziejowie prowadziła zajęcia z III klasami w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

Zajęcia były przeprowadzone w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie. Podczas zajęć pracownice MCK były obserwowane przez pedagogów i doradców zawodowych ze szkół powiatu radziejowskiego. Celem obserwacji zajęć było podzielenie się wiedzą, doświadczeniem pracy z młodzieżą oraz zaprezentowanie technik i metod prowadzenia warsztatów przez pracownice MCK.

Tematem zajęć z młodzieżą były „Ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej”, podczas których zostały omówione najważniejszego czynniki trafnego wyboru zawodu. Pośrednik pracy omówił cechy współczesnego rynku pracy oraz zawody przyszłości. Młodzież wykonywała testy i ćwiczenia, które pomogły im poznać swoje zainteresowania oraz mocne strony. Omawiano również możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązywali wspólnie krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę.

KAR4 Przedstawiciel KPCEN, PPP, pedagodzy i doradcy zawodowi ze szkół.
KAR1 Gimnazjaliści podczas ćwiczeń
KAR3 Doradca zawodowy podczas zajęć
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007