OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W CHOCENIU

W dniu 16 października 2017 roku w Społecznej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu -  szkole, w której przygotowanie teoretyczne pobierają nowi uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.  

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: pracodawcy, u których młodzież odbywa przygotowania zawodowe, przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Gminy Choceń, kadra Hufca Pracy, rodzice, grono pedagogiczne oraz pozostali przyjaciele szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej: wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymny: narodowy i szkolny. Następnie pani Dyrektor Tamara Mikołajczak, skierowała do uczniów ciepłe słowa życząc sukcesów i powodzenia w murach nowej szkoły. Pasowania na ucznia dokonali zaproszeni goście m.in.: pracodawcy oraz p.o. Komendant HP we Włocławku Ewa Wiśniewska wraz z wychowawcą Pauliną Krupińską.  Pierwszacy ślubowali uroczyście, być godnymi miana szkoły uczniami, jak również uczestnikami OHP. W drugiej części spotkania młodzież dokonała oprawy artystycznej w postaci życzeń i piosenek z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela i wychowawcy. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wsłuchując się w dźwięki akordeonu w wykonaniu uczestnika Damiana Płoszaja ślubowanie pozwoliło wzmocnić wśród uczniów poczucie, że stali się pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej.

SLUB4 Uczestnicy Hufca Pracy.
SLUB1 Rozpoczęcie uroczystości.
SLUB2 Ślubowanie.
SLUB3 Pasowanie na ucznia.
SLUB5 Występ artystyczny Damiana Płoszaja.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007