OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W ŚWIECIU WYSZKOLILI SPAWACZY         

W dniu 26 października 2017 roku zakończył się bezpłatny kurs w zawodzie spawacza metodami MAG i TIG, którego uczestnikami byli mężczyźni w wieku 18 – 25 lat.

Wsparcie oferowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu, jakim był kurs zawodowy, rozpoczęto od przybliżenia zagadnień teoretycznych. W trakcie zajęć osoby zdobyły podstawowe wiadomości dotyczące najczęstszych metod spawania łukowego ręcznego, budowy urządzeń spawalniczych, złączy spawania, oznaczania i wymiarowania spoin, cięcia termicznego, minimalizacji naprężeń oraz specyfiki wykonywania prac spawalniczych na placu budowy. Kolejnym elementem zdobywania kwalifikacji zawodowych były ćwiczenia spawania w metodzie MAG oraz TIG, które trwały 190 godzin i odbywały się w jednym z zakładów pracy na terenie Świecia. Kurs skończył się egzaminem spawaczy wg. normy PN EN 287-1, a po jego pozytywnym zdaniu mężczyźni otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, książeczkę spawacza oraz certyfikat spawacza wydany przez Jednostkę Notyfikowaną.

Na zakończenie dla absolwentów kursu, zorganizowano spotkanie z potencjalnym pracodawcą, w trakcie którego mężczyźni mieli okazję zapoznać się z warunkami zatrudnienia na stanowisku spawacza w jednej w lokalnych firm. 220 godzinny kurs zawodowy realizowany był w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

SPAW2 Udzielanie instruktażu wstępnego.
SPAW1 Kursanci w trakcie zajęć teoretycznych.
SPAW3 Zajęcia praktyczne.
SPAW4 Spotkanie z przedstawicielem firmy. 

 

   : 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007